Ontwerp

Inmiddels zijn glastuinbouwbedrijven wereldwijd geëvolueerd tot hypermoderne productiecentra van groenten, bloemen en potplanten. Het is vooral de ontwerpfase die sterk bepalend is voor uw latere bedrijfsvoering. Bij Prins Group vindt u de expertise die u zoekt om uw plan vanaf de schetsfase efficiënt op te zetten.
We werken met eigen engineers, die één voor één jarenlange ervaring hebben opgedaan in de internationale tuinbouw.

Dat maakt ook het inspelen op aanpassingen van kas en installaties eenvoudiger. Temeer omdat Prins Group de projecten in eigen huis fabriceert en dus flexibeler veranderingen kan doorvoeren.

Met de nieuwste computertechnieken krijgt uw project stap voor stap vorm.
En in continue afstemming tussen uw en onze medewerkers is er altijd ruimte voor verdere perfectionering.