Montage en bouwbegeleiding

De beste specialisten voor montage en bouwbegeleiding

Kassenbouwen is tegenwoordig een vak. De kassen, zeker die van Prins Group, zijn technische hoogstandjes. Werken onder die omstandigheden vraagt meer dan een paar stevige schouders - door de vergaande mechanisering is het werk trouwens sterk verlicht. De medewerkers die uw kas ter plekke monteren, zijn één voor één ervaren en goed geschoold. Vernieuwingen in kastypen hebben geen geheimen meer.
Met andere woorden: aan de condities om slagvaardig uw project van de grond te tillen is bij Prins Group voldaan.

Coördinatie en organisatie zijn geregeld

Ook de bouwbegeleiding is in geroutineerde handen. Een project van zevenduizend meter of zeven hectare: in beide gevallen is een goede coördinatie en organisatie essentieel. Prins Group is goed bekend met elk facet. En flexibel genoeg om in te spelen op de onverwachte situaties die zich altijd - denk aan niet geplande weersomstandigheden - kunnen voordoen.