Support

Ook ná de bouw heeft u aan Prins Group een kassenbouwer die voor u klaar staat. We staan bekend als een leverancier die aftersales-service serieus neemt. In de fase ná de bouw kunt u altijd op de inzet van onze medewerkers rekenen. We zijn ook ervaren in het onderhoud van projecten: aan de hand van een goede meerjarenplanning krijgt u een helder overzicht van de werkzaamheden die uw project in optimale conditie houden.

En ook als u in de opstartfase behoefte heeft aan begeleiding op andere vlakken, is expertise dichtbij. Om een goede start te maken met uw bedrijf kan Prins Group voor u bemiddelen bij de zoektocht naar een goede teeltspecialist.