Horticultural Business School

Horticultural Business School maakt wereld slimmer met Hollandse expertise

Geen land ter wereld heeft zoveel tuinbouwexpertise als Nederland. Die kennis kunnen we heel goed gebruiken om onder andere het mondiale voedselprobleem te helpen oplossen. Dat is een van de gedachtes achter de Horticultural Business School (HBS). Binnen HBS werken prominente Nederlandse tuinbouwtoeleveranciers nauw samen. Het idee: medewerkers van tuinbouwbedrijven wereldwijd opleiden en trainen. Zo halen ze meer uit hun bedrijf.

De Horticultural Business School is een initiatief van Stolze Installatietechniek, Royal Pride Holland en Prins Group. De samenwerking past goed in de missie van Prins: we willen een actieve rol spelen in de overdracht van kennis en vaardigheden. Investeerders en overheden in andere tuinbouwlanden hebben via HBS toegang tot actuele knowhow met toegevoegde waarde voor het kweken van groenten, bloemen, planten en bomen.

De Horticultural Business School kent een praktische, realistische aanpak. Niet altijd is er elders in de wereld de beschikking over de hoogstaande tuinbouwtechnologie die in Nederland gangbaar is. Daarom gaan we altijd uit van de apparatuur en de middelen ter plaatse. Medewerkers van tuinbouwbedrijven leren we om beter om te gaan met die systemen en technieken. En daardoor helpen we hen om meer rendement te halen uit hun productie en de kwaliteit en de logistiek op de bedrijven te verbeteren.

Programma's

De Horticultural Business School biedt drie standaard-programma’s aan. Ook is het mogelijk een speciaal trainingsprogramma samen te stellen in samenspraak met de opdrachtgever. Elk bedrijf krijgt dus begeleiding op maat.

Advies over investeringen

De kennisoverdracht van de partners gaat nog verder. Ook adviseren we over de investering in bedrijfsmiddelen die voor bedrijven ter plaatse het meest geschikt zijn. Door die Hollandse expertise wereldwijd beschikbaar te stellen, kunnen opbrengsten en kwaliteiten omhoog.

Meer informatie over de Horticultural Business School kunt u lezen op www.horticulturalbusinessschool.nl.