Kwaliteitscertificering

Maximale zekerheid over kwaliteit en veiligheid

Prins Group wil u graag maximale zekerheid bieden wat betreft kwaliteit en veiligheid. Daarom zijn we ISO 9001 en VCA* gecertificeerd en in het bezit van een CE-certificaat. Daarmee waarborgen we de klanttevredenheid en een gestructureerde, kwalitatieve en veilige werkomgeving.

Voor het waarborgen van de kwaliteit en de wet- en regelgeving omtrent veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten is een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet conform:

  • NEN-EN-ISO 9001:2008 volgens internationaal kwaliteitsmanagementsysteem
  • VCA* 2008/5.1 volgens richtlijn VGM Checklist Aannemers en Europese normen

Aanvullend beschikken we over een CE-certificaat voor constructieve stalen en aluminium onderdelen voor constructief gebruik in alle soorten van constructiewerk voor kassenbouw.

Een continue verbetercultuur zorgt ervoor dat Prins Group blijft voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, zowel van de klanten als van de organisatie zelf, en dat Prins Group werkt binnen de gestelde wet- en regelgeving.

Jaarlijks wordt Prins Group door een gecertificeerde instantie getoetst of er wordt voldaan aan de eisen van de gestelde normen. Het VCA*, ISO 9001 en CE-certificaat bevestigen waar Prins Group voor staat: professionaliteit, kwaliteit en veiligheid.

Tevens is Prins Group lid van de Koninklijke Metaal Unie, AVAG, Stichting Hortivation en WSL.