Project Virgil Greenhouses - Canada

Project Virgil Greenhouses 2017

Prins Group heeft samen met partner Prins Greenhouses Ltd. het kasproject voor Virgil Greenhouses geleverd.
Het kasproject is ruim 3.600 m², heeft een poothoogte van 5,50 meter en is inclusief een boiler room.